Hiển thị các bài đăng có nhãn tin-doanh-nghiep. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tin-doanh-nghiep. Hiển thị tất cả bài đăng

04/05/2018

16/04/2018

Công ty Hóa chất 21: Thời đại công nghệ - Cạnh tranh bằng công nghệ

Công ty Hóa chất 21: Thời đại công nghệ - Cạnh tranh bằng công nghệ

Là một doanh nghiệp Quân đội, Công ty Hóa chất 21 có nhiệm vụ vừa sản xuất các sản phẩm quốc phòng trang bị cho Quân đội huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; vừa sản xuất các sản phẩm phục vụ nền kinh tế quốc dân. Đến nay, Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp quốc phòng có uy tín trong việc cung cấp thuốc nổ, phụ kiện nổ phục vụ ngành công nghiệp khai khoáng và xây dựng; đồng thời cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất pháo hoa, hỏa thuật phục vụ các dịp lễ hội trên cả nước và xuất khẩu.

11/04/2018