Hiển thị các bài đăng có nhãn san-pham-hoa-chat. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn san-pham-hoa-chat. Hiển thị tất cả bài đăng

30/07/2018

22/06/2018

12/05/2018

Dowper Solvent PCE hóa chất dung môi giặt khô mới nhất 2018

Dowper Solvent PCE hóa chất dung môi giặt khô mới nhất 2018

Dowper Solvent Perchloroethylene thuộc nhóm hydrocacbonhalogen hóa aliphatic. Đó là một chất lỏng không màu, bay hơi với mùi thơm đặc biệt giống như mùi ether.

Về cơ bản nó không cháy; không có điểm bốc cháy hoặc giới hạn khả năng cháy.

Các chất ổn định thường được thêm vào perchloroethylene để ngăn ngừa sự phân hủy thành phần trong khi lưu trữ và sử dụng.

Do tính ổn định cao nên perchloroethylene đòi hỏi ít chất ổn định hơn các dung môi clor hóa khác.

Dowper Solvent Perchloroethylene có thể bị phân hủy nhiệt khi tiếp xúc với lửa hoặc các bề mặt nóng, tạo ra các khí độc như chlorine, hydrogen chloride và Phosgene.

13/04/2018